Tin tức mới
Văn phòng cho thuê
Công bố thông tin
 Báo cáo về ngày không còn là CĐ lớn 1

 Click để xem ==> 

 Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng

 Click để xem ==> 

 CBTT về danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn của Harec

 Click để xem ==> 

 Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5 % trở lên chứng chỉ quỹ đóng

 Click để xem ==> 

 Giấy đề nghị thanh toán cổ tức năm 2017 bằng chuyển khoản

  Giấy đề nghị thanh toán cổ tức năm 2017 bằng chuyển khoản Click để xem ==>