Tin tức mới
Văn phòng cho thuê
Tin nhà đất
 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch

 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty CP HAREC Đầu tư & Thương mại

 Danh sách Cổ đông nhà nước, Cổ đông lớn

 Danh sách Cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 

 Công văn Chấp thuận đăng ký Công ty Đại chúng
 Thông báo chốt Danh sách Cổ đông

Thông báo chốt Danh sách Cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán

 Báo cáo Hoạt động Kinh doanh năm 2016 & Phương hướng Nhiệm vụ năm 2017

Báo cáo Hoạt động Kinh doanh năm 2016 & Phương hướng Nhiệm vụ năm 2017