Tin tức mới
Văn phòng cho thuê
Công bố thông tin
 Báo cáo thường niên 2020 ( ngày đăng: 22/3/2021)

 Vui lòng xem tại đây  ==> 

 CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021

 Vui lòng xem tại đây  ==> 

 Báo cáo tài chính 2020

 Vui lòng xem tại đây  ==> 

 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

 Vui lòng xem tại đây  ==> 

 CBTT về việc ký Hợp đồng kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020

 Vui lòng xem tại đây  ==>